Stadion – regulamin sanitarny

 1. Właściciel obiektu ma obowiązek dostosować zapisy regulaminów stadionowych i wewnętrznych do przepisów sanitarnych Polskiego Związku Motorowego.
 2. W celu skrócenia czasu kontroli, ograniczenia kontaktu służby informacyjnej i porządkowej z widzami oraz uniknięcia konieczności dezynfekowania kolejnych stref na stadionie zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego na stadion / na trybuny, a także udostępnianie depozytów.
 3. Bramy stadionu otwierane będą najwcześniej 120 minut przed meczem.
 4. Organizator wyznacza sektory dla kibiców oraz wejścia na stadion, które są przystosowane do
  dopuszczalnej liczby osób w ramach etapu.
 5. Organizator zapewnia taką liczbę wejść na stadion dostosowaną do 25 procent liczby miejsc stadionu na sezon 2020, by umożliwić wejście publiczności tak, aby były spełnione przepisy niniejszego regulaminu. Wejścia na stadion muszą być dostosowane do sektorów, w których kibice zakupili bilety, tak aby skrócić drogę od wejścia na kibiców na stadion do zajęcia miejsc na widowni.
 6. Wejście pojedynczego kibica na stadion powinno trwać około 20 sekund (przeprowadzenie czynności związanych z kontrolą, dostęp do kołowrotów, itp.). Pozwala to na zachowanie dystansu między kibicami i wejście kibiców na obiekt z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu pomiędzy kibicami.
 7. Organizator odpowiada za zapewnienie infrastruktury przy wejściach – oznaczenia i barierki, które regulują przepustowość i zapewniają 2 metrowy dystans między kibicami.
 8. Klub organizujący mecz (organizator) odpowiada za wyznaczenie miejsc dla kibiców w sektorach na trybunach, z zachowaniem reżimu sanitarnego – uwzględnia dopuszczalne odległości pomiędzy kibicami w poszczególnych etapach oraz wyznacza miejsca wyłączone z możliwości ich zajmowania przez kibiców.
 9. Organizator posiada możliwość przygotowania miejsc w sektorach rodzinnych – dla rodzin, które mogą zajmować miejsca w swoim bezpośrednim sąsiedztwie z uwzględnieniem dystansu w ramach reżimu sanitarnego w stosunku do pozostałych kibiców na stadionie. Wyznaczone zostały dwa sektory rodzinne – jeden w strefie AB obiektu oraz jeden w strefie C.
 10. Zabrania się przyjmowania zorganizowanych grup kibiców gości.
 11. W celu uniknięcia gromadzenia się osób oraz uniknięcia konieczności dezynfekowania kolejnych
  stref na stadionie, obowiązuje elektroniczna sprzedaż biletów i zabrania się sprzedaży biletów i pa- miątek w kasach biletowych na stadionie. Zasady sprzedaży pamiątek mogą zostać zmienione przez organy administracji publicznej.
 12. Sprzedaż biletów / przekazywanie innych dokumentów uprawniających do uczestnictwa w meczu w charakterze widza odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji widza w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na stadionie podczas imprez organizowanych przez organizatora meczu, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatora meczu.
 13. Przy bramach wejściowych na sektory przeznaczone dla kibiców organizator umieszcza punkty, w których będą znajdowały się płyny do dezynfekcji rąk. Odpowiedzialne za realizację dezynfekcji są służby wyznaczone przez organizatora meczu.
 14. Obowiązek posiadania przez kibica maseczki przy wejściu na stadion do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się po obiekcie i w innych przypadkach braku wymaganego dystansu od innych osób – organizator ma prawo kontroli realizacji tego wymogu.
 15. Zakaz gromadzenia się kibiców w sektorach, a także przed stadionem, w tym na parkingach, w ciągach komunikacyjnych i innych strefach. Organizator nie przeprowadza żadnych aktywacji przed stadionem, np. stref kibica. Organizator zapewnia zarządzanie przestrzeniami.
 16. Catering stacjonarny – w tym kioski gastronomiczne – jest dopuszczalny na podstawie decyzji odpowiednich, lokalnych władz sanitarnych. Dopuszcza się sprzedaż mobilną na trybunach. Do sprzedaży mobilnej dopuszcza się wyłącznie napoje i produkty spożywcze pakowane przemysłowo.
 17. Maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających w toaletach odpowiada liczbie kabin toaletowych w danym zespole toalet. Organizator meczu odpowiada za wyznaczenie dodatkowych toalet mobilnych w przypadku braku toalet kabinowych. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przed każdą toaletą mobilną / wejściem do toalety kabinowej.
 18. Organizator zapewnia wydłużone w czasie rozpraszanie kibiców po meczu, aby uniknąć ich gromadzenia w stałych miejscach i umożliwić zachowanie dystansu pomiędzy kibicami poprzez:
 • wydzieloną kolejność opuszczania konkretnych trybun,
 • informacje spikera oraz służb porządkowych o kolejności opuszczania trybun,
 • plan wyjść ze stadionu będzie publikowany w mediach społecznościowych (udostępniany kibicom przed meczem).