radek_majewski_rzecznik_start-gnieznoFunkcję rzecznika prasowego w GTM Start Gniezno pełni Radosław Majewski. Wszystkie media zainteresowane współpracą ze stowarzyszeniem, uzyskaniem informacji na temat jego funkcjonowania zapraszamy do kontaktu. Skorzystać można z poniższego formularza lub też bezpośrednio na adres rzecznik@startgniezno.com.
Telefon – +48 514 194 884.

Zasady przyznawania akredytacji w sezonie 2018:

  1. Akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN).
  2. Wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji podmiotu składającego wniosek
  3. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach pełnych nazw rozgrywek, zawodów oraz drużyn w nich występujących.
  4. Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej
  5. Jedna redakcja ma prawo skorzystać maksymalnie z dwóch akredytacji (dziennikarz + fotoreporter)
  6. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto, winny być ubezpieczone od NNW.
  7. Wniosek o akredytację jednorazową należy składać w terminie określonym przez klub bezpośrednio przed konkretnymi zawodami (np. dla meczu w niedzielę termin upływa w piątek o godzinie 16.00). Wnioski złożone po terminie określonym przez klub nie będą rozpatrywane.
  8. Informacje o przyznaniu akredytacji oraz sposobie ich odbioru każdorazowo będą przesyłane do zainteresowanych dziennikarzy.

Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów sportu żużlowego na 2018 r. oraz regulaminu stadionu przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie.

Wnioski do pobrania:
akredytacja jednorazowa – format DOC
akredytacja jednorazowa – format PDF

Wniosek należy pobrać, wypisać, opieczętować i zwrotnie przesłać na adres mailowy rzecznika prasowego GTM Start Gniezno