Rzecznik prasowy

Rzecznik prasowy | Media

radek_majewski_rzecznik_start-gnieznoFunkcję rzecznika prasowego w GTM Start Gniezno pełni Radosław Majewski. Wszystkie media zainteresowane współpracą ze stowarzyszeniem, uzyskaniem informacji na temat jego funkcjonowania zapraszamy do kontaktu. Skorzystać można z poniższego formularza lub też bezpośrednio na adres rzecznik@startgniezno.com.
Telefon – +48 514 194 884.

WNIOSKI AKREDYTACYJNE

Wniosek akredytacyjny na sezon 2020

POBIERZ PDF

Wniosek akredytacyjny na sezon 2020

POBIERZ DOC

Regulaminy

Akredytacje 2020

Foto 2020

– Akredytacje prasowe na mecze eWinner 1. Ligi i inne imprezy żużlowe rozgrywane na stadionie przy ul. Wrzesińskiej są przyznawane przez GTM Start Gniezno na podstawie wniosków akredytacyjnych. Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie media zarejestrowane w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN

– Akredytacje przyznawane są jedynie mediom. Jedna redakcja ma prawo skorzystać maksymalnie z dwóch akredytacji na dane zawody (obowiązuje zasada dziennikarz + fotoreporter)

– Maksymalnie akredytowanych może być 20 dziennikarzy (razem z fotoreporterami), w tym: akredytacje stałe – 15 osób, akredytacje jednorazowe 5 osób

– Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie osoby pełnoletnie

– Wnioski o całoroczną akredytację na sezon 2020 należy składać do dnia 16 lipca wraz ze zdjęciem dziennikarza/fotoreportera, na którego akredytacja całoroczna ma być wystawiona. Wnioski należy przesyłać na adres rzecznik@startgniezno.com

– Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej na dzień przed danym spotkaniem, do godziny 12.00 (dla meczu w sobotę to piątek)

– Wnioski dostarczone po terminie czy też niepoprawnie wypełnione (nie zawierające wszystkich wymaganych danych) nie będą rozpatrywane

– Przesłanie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji

– Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów ligowych oraz innych zawodów pełnych nazw drużyn eWinner 1. Ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych. W przypadku zmiany nazwy drużyny/rozgrywek w trakcie sezonu posiadacz akredytacji zobowiązuje się do używania aktualnej, zmienionej nazwy,

– Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny

– Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW,

– Osoby, którym przyznano akredytację zobowiązują się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach eWinner 1. Ligi Żużlowej

– Dziennikarze i fotoreporterzy w czasie przebywania na terenie stadionu zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich regulaminów FIM oraz PZM z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych

– Dziennikarz lub fotoreporter akredytowany wchodząc na obiekt musi okazać plakietkę akredytacyjną (na cały sezon 2020 lub jednorazową) oraz ważną legitymację prasową,

– Dziennikarze i fotoreporterzy są uprawnieni do przebywania w strefie dla mediów (zlokalizowana w sektorze AB, tuż przy parku maszyn). Dziennikarze/fotoreporterzy nie ma dostępu do innych stref w czasie zawodów, osoby wykonujące swoje obowiązki w strefie dla mediów są zaopatrzone w maseczki i rękawiczki ochronne.

– Na terenie stadionu w trakcie wykonywania zadań dziennikarskich, akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służby ochrony i technicznej

– Dziennikarz jest zobowiązany okazywać akredytację na każde wezwanie służb ochrony i organizatora

– Poprzez noszenie identyfikatora jego posiadacz akceptuje regulamin obiektu oraz regulaminy, według których odbywają się zawody żużlowe. Niepodporządkowanie się w/w przepisom spowoduje natychmiastowe cofnięcie ważności i odebranie identyfikatora

– Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji jest wysyłana na e-mail podany we wniosku akredytacyjnym.

– Fotoreporterzy posiadający akredytacje stałe na sezon 2020, zobowiązują się na życzenie klubu udostępnić zdjęcia wykonane podczas zawodów organizowanych przez klub, wraz z prawami do ich ewentualnego wykorzystania

– Zgodnie z regulaminem sanitarnym wprowadzonym przez pandemię koronawirusa, dziennikarze i fotoreporterzy nie mają wstępu do parku maszyn

– W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje rzecznik prasowy klubu.

– W sezonie 2020 podczas zawodów na płycie wewnątrz toru może przebywać
maksymalnie jeden fotoreporter – klubowy. Funkcję tę pełni Olga Gandurska. Może ona przebywać również w parku maszyn lub w innej strefie stadionu

– Zgodnie z regulaminem sanitarnym, który został wprowadzony w sezonie 2020 fotograf, który otrzyma akredytację nie może wejść do parku maszyn ani na murawę stadionu. Zdjęcia wykonywać może tylko z trybun.