Rzecznik prasowy

Rzecznik prasowy | Media

radek_majewski_rzecznik_start-gnieznoFunkcję rzecznika prasowego w GTM Start Gniezno pełni Radosław Majewski. Wszystkie media zainteresowane współpracą ze stowarzyszeniem, uzyskaniem informacji na temat jego funkcjonowania zapraszamy do kontaktu. Skorzystać można z poniższego formularza lub też bezpośrednio na adres rzecznik@startgniezno.com.
Telefon – +48 514 194 884.

WNIOSKI AKREDYTACYJNE

Wniosek akredytacyjny na sezon 2021

POBIERZ PDF

Wniosek akredytacyjny na sezon 2021

POBIERZ DOC

Regulaminy

Akredytacje 2021

Foto 2021

– Akredytacje prasowe na mecze eWinner 1. Ligi i inne imprezy żużlowe rozgrywane na stadionie przy ul. Wrzesińskiej są przyznawane przez GTM Start Gniezno na podstawie wniosków akredytacyjnych. Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie media zarejestrowane w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN

– Akredytacje przyznawane są jedynie mediom. Jedna redakcja ma prawo skorzystać maksymalnie z dwóch akredytacji na dane zawody (obowiązuje zasada dziennikarz + fotoreporter)

– Maksymalnie akredytowanych może być 15 dziennikarzy oraz 10 fotoreporterów.

– Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie osoby pełnoletnie

– Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej na dwóch dni przed danym spotkaniem, do godziny 12.00 (dla meczu w sobotę czwartek)

– Wnioski dostarczone po terminie czy też niepoprawnie wypełnione (nie zawierające wszystkich wymaganych danych) nie będą rozpatrywane

– Przesłanie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji

– Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów ligowych oraz innych zawodów pełnych nazw drużyn eWinner 1. Ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych. W przypadku zmiany nazwy drużyny/rozgrywek w trakcie sezonu posiadacz akredytacji zobowiązuje się do używania aktualnej, zmienionej nazwy,

– Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny

– Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW,

– Osoby, którym przyznano akredytację zobowiązują się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach eWinner 1. Ligi Żużlowej

– Dziennikarze i fotoreporterzy w czasie przebywania na terenie stadionu zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich regulaminów FIM oraz PZM z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych

– Dziennikarz lub fotoreporter akredytowany zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu sanitarnego – wchodzić i przebywać na obiekcie w założonej maseczce ochronnej oraz utrzymywać dystans społeczny od innych pracujących dziennikarzy.

– Dziennikarze i fotoreporterzy są uprawnieni do przebywania w strefie dla mediów (zlokalizowana w sektorze AB, na przeciwległej prostej). Dziennikarze/fotoreporterzy nie mają dostępu do innych stref w czasie zawodów, osoby wykonujące swoje obowiązki w strefie dla mediów są zaopatrzone w maseczki

– Na terenie stadionu w trakcie wykonywania zadań dziennikarskich, akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służby ochrony i technicznej

– Dziennikarz jest zobowiązany okazywać akredytację na każde wezwanie służb ochrony i organizatora

– Poprzez noszenie identyfikatora jego posiadacz akceptuje regulamin obiektu oraz regulaminy, według których odbywają się zawody żużlowe. Niepodporządkowanie się w/w przepisom spowoduje natychmiastowe cofnięcie ważności i odebranie identyfikatora

– Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji jest wysyłana na e-mail podany we wniosku akredytacyjnym.

– Zgodnie z regulaminem sanitarnym wprowadzonym przez pandemię koronawirusa, dziennikarze i fotoreporterzy nie mają wstępu do parku maszyn

– W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje rzecznik prasowy klubu.

– W sezonie 2020 podczas zawodów na płycie wewnątrz toru może przebywać
maksymalnie jeden fotoreporter – klubowy. Funkcję tę pełni Olga Gandurska. Może ona przebywać również w parku maszyn lub w innej strefie stadionu

– Zgodnie z regulaminem sanitarnym, który został wprowadzony w sezonie 2021 fotograf, który otrzyma akredytację nie może wejść do parku maszyn ani na murawę stadionu. Zdjęcia wykonywać może tylko z trybun.