Rzecznik prasowy | Media

radek_majewski_rzecznik_start-gnieznoFunkcję rzecznika prasowego w GTM Start Gniezno pełni Radosław Majewski. Wszystkie media zainteresowane współpracą ze stowarzyszeniem, uzyskaniem informacji na temat jego funkcjonowania zapraszamy do kontaktu. Skorzystać można z poniższego formularza lub też bezpośrednio na adres rzecznik@startgniezno.com.
Telefon – +48 514 194 884.

Regulaminy

Akredytacje 2019

Foto 2019

– Akredytacje prasowe na mecze Nice 1LŻ i inne imprezy żużlowe rozgrywane na stadionie przy ul. Wrzesińskiej są przyznawane przez GTM Start Gniezno na podstawie wniosków akredytacyjnych. Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie media zarejestrowane w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN

– Akredytacje przyznawane są jedynie mediom. Jedna redakcja ma prawo skorzystać maksymalnie z dwóch akredytacji na dane zawody (obowiązuje zasada dziennikarz + fotoreporter)

– Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie osoby pełnoletnie

– Wnioski o całoroczną akredytację na sezon 2019 należy składać do dnia 22 marca wraz ze zdjęciem dziennikarza/fotoreportera, na którego akredytacja całoroczna ma być wystawiona. Wnioski należy przesyłać na adres rzecznik@startgniezno.com

– Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej na dwa dni przed danym spotkaniem, do godziny 12.00 (dla meczu w niedzielę to piątek)

– Wnioski dostarczone po terminie czy też niepoprawnie wypełnione (nie zawierające wszystkich wymaganych danych) nie będą rozpatrywane

– Przesłanie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji

– Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów ligowych oraz innych zawodów pełnych nazw drużyn Nice I Ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych. W przypadku zmiany nazwy drużyny/rozgrywek w trakcie sezonu posiadacz akredytacji zobowiązuje się do używania aktualnej, zmienionej nazwy,

– Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny

– Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW,

– Osoby, którym przyznano akredytację zobowiązują się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach Nice I Ligi Żużlowej

– Dziennikarze i fotoreporterzy w czasie przebywania na terenie stadionu zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich regulaminów FIM oraz PZM

– Dziennikarz lub fotoreporter akredytowany wchodząc na obiekt musi okazać plakietkę akredytacyjną (na cały sezon 2019 lub jednorazową) oraz ważną legitymację prasową, na ręce posiadać musi opaskę pobraną w punkcie informacyjnym przed każdymi zawodami

– Dziennikarze telewizyjni mają obowiązek przeprowadzania wywiadów na tle oficjalnej ścianki sponsorskiej Klubu znajdującej się w parku maszyn

– Dziennikarz lub fotoreporter jest uprawniony do:
a) wstępu do parku maszyn przed rozpoczęciem zawodów (najpóźniej 60 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu dziennikarze muszą bezwzględnie opuścić park maszyn) i po ich zakończeniu – po zwolnieniu motocykli przez sędziego zawodów,
b) wejścia na lożę prasową

– Na terenie stadionu w trakcie wykonywania zadań dziennikarskich, akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służby ochrony i technicznej

– Dziennikarz jest zobowiązany okazywać akredytację na każde wezwanie służb ochrony i organizatora

– Poprzez noszenie identyfikatora jego posiadacz akceptuje regulamin obiektu oraz regulaminy, według których odbywają się zawody żużlowe. Niepodporządkowanie się w/w przepisom spowoduje natychmiastowe cofnięcie ważności i odebranie identyfikatora

– Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji jest wysyłana na e-mail podany we wniosku akredytacyjnym. W przypadku akredytacji jednorazowych, informacja taka wysyłana jest najpóźniej 24 godziny przed zawodami

– W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje rzecznik prasowy klubu.

– Podczas zawodów ligowych na płycie wewnątrz toru oraz w parkingu może przebywać w jednym czasie maksymalnie trzech fotoreporterów, w tym jedno miejsce zarezerwowane jest dla fotoreportera delegowanego przez PZM. W momencie wykonywania zdjęć poza płytą wewnątrz toru/parkiem maszyn, delegat PZM może udostępnić swoje miejsce innym fotoreporterom na zasadach rotacyjnych. W przypadku delegowania przez PZM fotografa na zawody, fotograf ten zobowiązany jest do przekazania do 20 zdjęć w pełnej rozdzielczości na potrzeby klubu – gospodarza i gościa danych zawodów.

– Odprawa fotografów przed zawodami odbywać się będzie pod wieżyczką sędziowską, na 45 minut przed rozpoczęciem. Jeśli zgłoszony wcześniej fotograf nie stawi się na odprawę w wyznaczonym czasie nie będzie brany pod uwagę jeśli chodzi o przyznanie mu kamizelki uprawniającej go do poruszania się po murawie.

– Kamizelki dla fotografów zapewnia klub. Ich kolorystyka określona jest przez Regulamin Organizacyjny DM I i II ligi. Po meczu kamizelki należy zdać na ręce klubowego fotografa. Wstęp do parku maszyn możliwy po zwolnieniu motocykli przez sędziego.

– System zmian fotografów zostaje na tych samych zasadach co w poprzednich latach – będą one następowały podczas przerw przeznaczonych na kosmetykę toru. Miejscem dokonywania zmian jest parking sprzętu technicznego.

– Przy wyznaczaniu fotografów, którzy będą wchodzili na murawę w pierwszej kolejności będą brani z lokalnych mediów oraz fotograf klubowy drużyny przyjezdnej. W dalszej kolejności fotografowie przyjezdni z innych miast.

– Osobą odpowiedzialną za pracę fotografów (odprawa, ustalanie kolejności wejść na murawę etc.) jest Roman Strugalski – tel. 602 663 325

WNIOSKI

Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów sportu żużlowego na 2019 r. oraz regulaminu stadionu przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie.

Wnioski do pobrania:
– akredytacja jednorazowa – format DOC
– akredytacja jednorazowa – format PDF

Wniosek należy pobrać, wypisać, opieczętować i zwrotnie przesłać na adres mailowy rzecznika prasowego GTM Start Gniezno. Skan dokumentu powinien umożliwiać jego swobodne odczytanie.