Rzecznik prasowy

Rzecznik prasowy | Media

radek_majewski_rzecznik_start-gnieznoFunkcję rzecznika prasowego w GTM Start Gniezno pełni Radosław Majewski. Wszystkie media zainteresowane współpracą ze stowarzyszeniem, uzyskaniem informacji na temat jego funkcjonowania zapraszamy do kontaktu. Skorzystać można z poniższego formularza lub też bezpośrednio na adres rzecznik@startgniezno.com.
Telefon – +48 514 194 884.

WNIOSKI AKREDYTACYJNE

Wniosek akredytacyjny na sezon 2023

POBIERZ PDF

Wniosek akredytacyjny na sezon 2023

POBIERZ DOC

Regulaminy

Akredytacje 2023

– Akredytacje prasowe na mecze 2. Ligi Żużlowej i inne imprezy żużlowe rozgrywane na stadionie przy ul. Wrzesińskiej są przyznawane przez GTM Start Gniezno na podstawie wniosków akredytacyjnych. Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie media zarejestrowane w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN

– Akredytacje przyznawane są jedynie mediom. Jedna redakcja ma prawo skorzystać maksymalnie z dwóch akredytacji na dane zawody (obowiązuje zasada dziennikarz + fotoreporter)

– Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie osoby pełnoletnie

– Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej na dwóch dni przed danym spotkaniem, do godziny 12.00 (dla meczu w sobotę – czwartek)

– Wnioski dostarczone po terminie czy też niepoprawnie wypełnione (nie zawierające wszystkich wymaganych danych) nie będą rozpatrywane

– Przesłanie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji

– Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów ligowych oraz innych zawodów pełnych nazw drużyn 2. Ligi Żużlowej wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych. W przypadku zmiany nazwy drużyny/rozgrywek w trakcie sezonu posiadacz akredytacji zobowiązuje się do używania aktualnej, zmienionej nazwy,

– Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny

– Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW,

– Osoby, którym przyznano akredytację zobowiązują się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach 2. Ligi Żużlowej

– Dziennikarze i fotoreporterzy w czasie przebywania na terenie stadionu zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich regulaminów FIM oraz PZM.

– Na terenie stadionu w trakcie wykonywania zadań dziennikarskich, akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służby ochrony i technicznej

– Dziennikarz jest zobowiązany okazywać akredytację na każde wezwanie służb ochrony i organizatora

– Poprzez noszenie identyfikatora jego posiadacz akceptuje regulamin obiektu oraz regulaminy, według których odbywają się zawody żużlowe. Niepodporządkowanie się w/w przepisom spowoduje natychmiastowe cofnięcie ważności i odebranie identyfikatora

– Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji jest wysyłana na e-mail podany we wniosku akredytacyjnym.

– W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje rzecznik prasowy klubu.