Projekt – uchwała w sprawie pokrycia straty za okres obrotowy od 20.04.2020 do 31.10.2020