08.02.2018 – podpisanie umowy z Aforti (R.Strugalski)