Dyrektorem do spraw marketingu w GTM Start Gniezno jest Bartosz Kapczyński. W celu kontaktu skorzystać można z poniższego formularza lub też przesłać korespondencję bezpośrednio na adres b.kapczynski@startgniezno.com
Telefon – +48 797 701 940.