Informacja dla akcjonariuszy SKS Start

Od 1 marca nastąpiła dematerializacja akcji i zgodnie z przepisami są one dostępne do wglądu w biurze maklerskim. Obsługę maklerską spółki SKS Start S.A. świadczy Santander Biuro Maklerskie.

Rejestr akcjonariuszy został już uruchomiony – więcej informacji na jego temat, sposobu rejestracji i logowania można znaleźć na naszej stronie https://www.santander.pl/inwestor/rejestr-akcjonariuszy