1% na GTM Start razem z Fundacją Młodzi w uzależnieniu

W trwającym tygodniu zawarliśmy umowę z Fundacją Młodzi w Uzależnieniu reprezentowaną przez Henryka Januchowskiego. Dzięki temu kibice Aforti Startu Gniezno ponownie otrzymują możliwość przekazania 1% podatku dochodowego – w bieżącym roku środki, które klub uzyska z tego tytułu przekazane zostaną na rzecz rozwoju szkółki żużlowej działającej w klubie z Pierwszej Stolicy. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 1% podatku dochodowego za 2020 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego (taką jest Fundacja Młodzi w Uzależnieniu) mogą przekazać:
– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
– podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-to procentowej stawki podatku

Po wyliczeniu kwoty podatku do zapłaty za rok podatkowy 2020 w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego – „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisujemy numer, pod którym widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacja Młodzi w Uzależnieniu, tj. 0000313956. Podać należy także kwotę, którą chcemy przekazać – nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W celu ułatwienia przygotowania rozliczenia – zachęcamy do skorzystania z załączonego programu do rozliczania zeznań podatkowych PIT, gdzie dane Fundacji Młodzi w Uzależnieniu są już wpisane automatycznie.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym musi podać dodatkowe informacje, które będą miały wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Młodzi w Uzależnieniu tj. wskazać konkretny cel – „GTM START Gniezno”. Ponadto składający deklarację ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te organizacjom przekazuje Urząd Skarbowy.

ulotka_1procent-2020

Tekst: Radosław Majewski