Ważne zmiany regulaminowe! W poniedziałek kolejne konsultacje I ligi!

W poniedziałek kluby eWinner 1 Ligi Żużlowej odbędą kolejne konsultacje z Główną Komisją Sportu Żużlowego na temat tegorocznych rozgrywek na zapleczu PGE Ekstraligi. 30 kwietnia opublikowany został przez PZM nowy Regulamin Przynależności Klubowej wraz z załącznikami, a w nim istotne zmiany dotyczące także naszego szczebla rozgrywek.  Wszystko ma związek z sytuacją związaną z koronawirusem.

Wprowadzone zostały nowe stawki finansowe. Dla eWinner 1. Ligi górna granica za punkt to 1000 zł netto (wcześniej była to kwota 1500 zł netto). Zawodnicy w sezonie nie będą mogli wnioskować do PZM o rozwiązanie kontraktu z powodu zaległości finansowych (dotychczas mogli to robić po upływie 60 dni). Kluby z kolei nie skorzystają z funkcjonującego do tej pory zapisu o podwyżce lub obniżce wynagrodzenia w przypadku awansu/spadku zawodnika w rankingu.

Zapisem budzącym największe kontrowersje jest zakaz opuszczania kraju w trakcie trwania rozgrywek. Jeśli któryś z zawodników opuści Polskę, a po powrocie do naszego kraju zmuszony będzie przejść 14-dniową kwarantannę, to jego kontrakt automatycznie zostanie rozwiązany i będzie on musiał zwrócić wszystkie należności otrzymane od klubu. Ponadto taki żużlowiec nie będzie mógł zostać potwierdzony do startów w polskiej lidze w sezonie 2021! Dodajmy, że żużlowcy z Anglii, Szwecji i Danii zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku kontraktu z klubami w tych państwach. Brak podpisu pod drukiem wprowadzonym przez władze polskiego żużla oznacza brak możliwości występu zawodnika w Polsce.

Na zmiany w polskich przepisach już reagują inne federacje. Szwedzi wycofali pozwolenia na starty w Polsce dla zawodników posiadających umowy z ich rodzimymi klubami do czasu zniesienia wymogu kwarantanny lub otwarcia granic i swobodnego przemieszczania się pomiędzy krajami. Podobne sygnały docierają z Danii oraz Wielkiej Brytanii. W chwili obecnej komplikuje to budowę składu Car Gwarant Startu Gniezno – kierownictwo czerwono-czarnych nie mogłoby skorzystać z usług trójki podstawowych zawodników – Duńczyka Frederika Jakobsena, Szweda Olivera Berntzona i jeżdżącego z szwedzką licencją Fina Timo Lahtiego.

W nowym Regulaminie Przynależności Klubowej rozszerzone zdecydowanie zostały możliwości korzystania z instytucji gościa. Według nowych zapisów skorzystać mogą z niego wszystkie ligi – w I lidze żużlowcy posiadający kontrakty z klubami DM II ligi i mający zgodę tego klubu na udział w meczu DM I ligi na zasadzie gościa. Do dwóch gości wystąpić może pod numerem startowym 1-5/9-13. Ponadto reprezentanci klubów pierwszej ligi mogą ścigać się jako „goście“ w DM II ligi. Dla klubów z PGE Ekstraligi mogą to być zawodnicy z I i II ligi.  Szczegółowe zasady tłumaczy art. 246 RPK.

Wprowadzono również pewne nowum tj. Regulamin Sanitarny. To zbiór zasad, obostrzeń, ale i wymogów do spełnienia oraz zabezpieczenia. Oczywiście, wiąże się to z poniesieniem przez kluby kolejnych niemałych kosztów, a w dobie obecnego kryzysu, gdzie szuka się cięć i oszczędności na każdym polu, może to zburzyć całą finansową układankę.

Ubiegłotygodniowe konsultacje przedstawicieli klubów eWinner 1. Ligi Żużlowej z władzami GKSŻ dawały nadzieję na start rozgrywek w połowie lipca. Czy w obliczu wprowadzonych nowych zapisów regulaminowych ten termin zostanie podtrzymany, a kluby w dalszym ciągu wyrażać będą swoją gotowość do startu? Pytań i niejasności jest wiele – być może odpowiedź na część z nich uda nam się poznać już w poniedziałek. Jedno nie ulega wątpliwości – przed działaczami gorąca dyskusja.

Tekst: Radosław Majewski