GTM Start z miejską dotacją

Rozstrzygnięte zostały konkursy ogłoszone przez Urząd Miejski w Gnieźnie. Poznaliśmy beneficjentów trzech dotacji – “Organizowanie rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych w I półroczu 2020 r.”, “Organizacja imprez sportowych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym w 2020 r.” oraz “Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych w 2020 r.” Łącznie na kluby w formie dotacji podzielona została kwota 1.636.000 złotych.

Środki finansowe trafią m.in. na konto GTM Start Gniezno oraz pozostałych gnieźnieńskich klubów. Warunkiem otrzymania wsparcia ze środków budżetowych w bieżącym roku jest między innymi właściwie rozliczona dotacja za rok ubiegły.

Na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych w 2020 r. przeznaczone zostało w sumie 535.000 złotych. Z tej kwoty 60.000 złotych trafi na konto GTM Start Gniezno. Nasz klub otrzyma także 420.000 złotych na udział w rozgrywkach ligowych. To finansowy zastrzyk w ramach zadania “Organizowanie rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych w I półroczu 2020 r.”. Całość przeznaczonych na ten cel środków to kwota 731.000 złotych.

Ponadto 370.000 złotych rozdysponowano na organizację imprez sportowych. Klub żużlowy z Pierwszej Stolicy otrzymał z tej puli wsparcie na XII edycję Turnieju o Koronę Bolesława Chrobrego Pierwszego Króla Polski – 76.000 złotych.

“Jak co roku dziękujemy Prezydentowi Miasta Gniezna Tomaszowi Budaszowi za przekazane środki w formie dotacji na nasz klub.“  – mówi Piotr Mikołajczak, członek zarządu oraz dyrektor GTM Start. “Kwoty na rozgrywki ligowe oraz Turniej Chrobrego wrosły i z tego faktu jesteśmy zadowoleni. Wiadomo, że zawsze chciałoby się więcej, chociażby spoglądając przez pryzmat zwiększenia ogólnej kwoty utrzymania drużyny (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o około 25%), ale w pełni rozumiemy możliwości finansowe miasta i ograniczenia budżetowe jakie w mieście występują.“ – dodaje P.Mikołajczak.

Tekst: Radosław Majewski