Gospodarność i transparentność

Podczas Gali “Orły Startu 2019” klub GTM Start Gniezno przekazał swoim sponsorom przybliżone dane finansowe klubu za okres sprawozdawczy, tj. od 1.11.2018 do 31.10.2019 roku, czyli de facto za czasookres trwania sezonu żużlowego. Dane te były oparte o 10 miesięcy funkcjonowania klubu (zaksięgowane) oraz kalkulacyjnie przyjęto ostatnie dwa miesiące.

Teraz jednak, po całkowitym zaksięgowaniu wszystkich dowodów księgowych za wskazany okres sprawozdawczy, można przedstawić sponsorom, ale i kibicom, szczegółowy bilans za miniony sezon.

Transparentność to Wiarygodność!!!

Przychody ze sprzedaży netto oraz przychody operacyjne wyniosły 3 mln 527 tys. zł.
Koszty działalności operacyjnej i pozostałych kosztów operacyjnych wyniosły 3 mln. 470 tys. zł.
Zatem księgowy wynik finansowy zakończył się dla klubu zyskiem netto w wysokości 57 tys. zł.
Nastąpił również wzrost aktywów klubu o 55 tys. zł.

Zgromadzone środki finansowe na koncie klubu na dzień 31 października, czyli na koniec okresu sprawozdawczego, to kwota 198 tys. zł.

W stosunku do klubu, na koniec okresu sprawozdawczego, były również pewne zobowiązania finansowe od kontrahentów, na kwotę około 150 tys. zł. Zatem z powyższego wynika, że klub cały czas się rozwija, podnosi swoją wartość, a także bardzo dobrze gospodaruje posiadanymi środkami finansowymi.

Porównując jednak te wyniki z rokiem poprzednim, wartość środków pieniężnych posiadanych na koncie, była tożsama z obecną kwotę. Zatem jeśli chodzi li tylko o wydatkowane posiadane środki pieniężne sezon został zakończony na zero, gdyż nadwyżka pozostała taka sama jak w roku ubiegłym.

Patrząc jednak przez pryzmat zwiększonej, zgodnie z regulaminem PZM, kwoty za punkt z 1100 zł na 1500 zł w sezonie 2020, wzrost wydatków tylko z tego powodu może wynieść w granicach około 350-400 tys. zł. A zatem klub nie może spocząć na laurach, tylko dalej ciężko pracować, celem pozyskiwania kolejnych sponsorów, budowania wyższych przychodów m.in. ze sprzedaży gadżetów klubowych, biletów, czy gastronomii. Posiadany przez klub plus w środkach pieniężnych pozwala jedynie po części zaspokoić, w tym „martwym” okresie, m.in. należności wynikających z kontraktów z zawodnikami, zapewnić bieżące funkcjonowanie klubu, uregulowanie opłat zgłoszeniowych i licencyjnych do PZM. Daje to pewien spokój na początku nowego okresu sprawozdawczego, natomiast patrząc przez pryzmat całości sezonu, trzeba postarać się i zbudować budżet o około 300 tys. zł większy niż mijający. Więc pracy przed Klubem sporo.

Z prowadzonej gospodarki finansowej, jako klub, jesteśmy w pełni zadowoleni, nie posiadamy żadnych zaległości, dokonujemy na czas wszystkich płatności Analiza powyższa jednak wskazuje, że mimo posiadania po sezonie pewnej „górki” finansowej, nie można spać spokojnie, gdyż koszty
z sezonu na sezon rosną i należy to ciężką pracą skompensować w postaci pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

A przed klubem kolejne projekty do wdrożenia, które również wiążą się z nakładami finansowymi, ale z drugiej strony mają one lepiej przygotować klub do ewentualnych startów w Ekstralidze Żużlowej. Ale o tych projektach będziemy kibiców i sponsorów informować w stosownym czasie.

Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i liczymy na dalsze wsparcie, zarówno sponsoringowe jak i na trybunach w sezonie 2020.

Do zobaczenia!