Akredytacje na sezon 2019

Rozpoczynamy proces akredytacyjny na sezon 2019 – dotyczy spotkań Nice 1 Ligi Żużlowej i XI edycji Turnieju o Koronę Bolesława Chrobrego. Dziennikarzy chcących obsługiwać imprezy na stadionie przy ulicy Wrzesińskiej zapraszamy do składania wniosków na bezpłatne akredytacje stałe.

Zainteresowane redakcje mogą składać wnioski (drogą mailową na adres rzecznik@startgniezno.com) w terminie do 22 marca (tj. piątek). Zgłoszenia nadesłane po tej dacie nie będą uwzględniane. Informacje o rozpatrzeniu wniosków przekażemy indywidualnie poszczególnym dziennikarzom.

Regulamin przyznawania akredytacji na sezon 2019:

 • Akredytacje prasowe na mecze Nice 1LŻ i inne imprezy żużlowe rozgrywane na stadionie przy ul. Wrzesińskiej są przyznawane przez GTM Start Gniezno na podstawie wniosków akredytacyjnych. Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie media zarejestrowane w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN,
 • Akredytacje przyznawane są jedynie mediom.
 • Jedna redakcja ma prawo skorzystać maksymalnie z dwóch akredytacji na dane zawody (obowiązuje zasada dziennikarz + fotoreporter),
 • Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie osoby pełnoletnie,
 • Wnioski o całoroczną akredytację na sezon 2019 należy składać do dnia 22 marca wraz ze zdjęciem dziennikarza/fotoreportera, na którego akredytacja całoroczna ma być wystawiona. Wnioski należy przesyłać na adres rzecznik@startgniezno.com,
 • Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej na dwa dni przed danym spotkaniem, do godziny 12.00 (dla meczu w niedzielę to piątek),
 • Wnioski dostarczone po terminie czy też niepoprawnie wypełnione (nie zawierające wszystkich wymaganych danych) nie będą rozpatrywane,
 • Przesłanie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji,
 • Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów ligowych oraz innych zawodów pełnych nazw drużyn Nice I ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych. W przypadku zmiany nazwy drużyny/rozgrywek w trakcie sezonu posiadacz akredytacji zobowiązuje się do używania aktualnej, zmienionej nazwy,
 • Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny,
 • Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW,
 • Osoby, którym przyznano akredytację zobowiązują się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach Nice PLŻ,
 • Dziennikarze i fotoreporterzy w czasie przebywania na terenie stadionu zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich regulaminów FIM oraz PZM,
 • Dziennikarz lub fotoreporter akredytowany wchodząc na obiekt musi okazać plakietkę akredytacyjną (na cały sezon 2019 lub jednorazową) oraz ważną legitymację prasową, na ręce posiadać musi opaskę pobraną w punkcie informacyjnym przed każdymi zawodami,
 • Dziennikarze telewizyjni mają obowiązek przeprowadzania wywiadów na tle oficjalnej ścianki sponsorskiej Klubu znajdującej się w parku maszyn,
 • Dziennikarz lub fotoreporter jest uprawniony do:
  • wstępu do parku maszyn przed rozpoczęciem zawodów (najpóźniej 60 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu dziennikarze muszą bezwzględnie opuścić park maszyn) i po ich zakończeniu – po zwolnieniu motocykli przez sędziego zawodów,
  • wejścia na lożę prasową,
 • Na terenie stadionu w trakcie wykonywania zadań dziennikarskich, akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służby ochrony i technicznej. Dziennikarz jest zobowiązany okazywać akredytację na każde wezwanie służb ochrony i organizatora,
 • Poprzez noszenie identyfikatora jego posiadacz akceptuje regulamin obiektu oraz regulaminy, według których odbywają się zawody żużlowe. Niepodporządkowanie się w/w przepisom spowoduje natychmiastowe cofnięcie ważności i odebranie identyfikatora.
 • Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji jest wysyłana na e-mail podany we wniosku akredytacyjnym. W przypadku akredytacji jednorazowych, informacja taka wysyłana jest najpóźniej 24 godziny przed zawodami,
 • W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje rzecznik prasowy klubu.

Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów sportu żużlowego na 2019 r. oraz regulaminu stadionu przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie. Zasady pracy fotografów w sezonie 2019 reguluje także wewnętrzny dokument klubu, który znaleźć można tutaj.

Wnioski do pobrania:
– akredytacja jednorazowa – format DOC
– akredytacja jednorazowa – format PDF

Wniosek należy pobrać, wypisać, opieczętować i zwrotnie przesłać na adres mailowy rzecznika prasowego GTM Start Gniezno. Skan dokumentu powinien umożliwiać jego swobodne odczytanie.