Oświadczenie GTM Start Gniezno

Oświadczenie Gnieźnieńskiego Towarzystwa Motorowego Start Gniezno

W dniu 26 grudnia 2017 roku redaktor portalu SportoweGniezno.pl Pan Hubert Maciejewski napisał artykuł pt. „Ile pieniędzy dostał Start z Ratusza? Suma może dziwić!”. Upubliczniając wskazany artykuł na fan page’u SportoweGniezno.pl dodał dodatkowo, zachęcając kibiców do czytania, wpis „Za dużo świętowania? Na koniec od nas taka bomb(k)a!”. Następnie, drugi z redaktorów tegoż portalu Pan Mateusz Domański, upublicznił artykuł na SportowychFaktach.pl.

W ocenie klubu Gnieźnieńskiego Towarzystwa Motorowego Start Gniezno, ukazany artykuł jest nie do końca rzetelny, przedstawia li tylko jedną „stronę medalu”, a odwoływanie się do kosztów wyceny najmu stadionu w Pile oraz w Gdańsku, i na tej podstawie wyliczając kwoty dofinansowania gnieźnieńskiego klubu, fałszuje obraz faktycznego stanu rzeczy. Poza tym informujemy, że żaden z wymienionych wyżej redaktorów, nie zadał sobie trudu zweryfikowania przedstawionych w artykule kosztów z klubem, co skutkować mogło tylko przedstawieniem rzetelnych wyliczeń i ukazanie prawdziwego obrazu funkcjonowania klubu. A przecież nasz klub na takowe spotkania i wyjaśnienia jest w pełni otwarty, o czym wyśmienicie również wiedzą redaktorzy portalu SportoweGniezno.pl.

A teraz już konkrety.

  • Dotacje miejskie rozstrzygane w formie konkursów. Tutaj przedstawiona informacja co do kwot w pełni się zgadza. GTM Start otrzymał na podstawie podpisanych umów z Miastem Gniezno dotacje na rozgrywki ligowe 230 tys. zł, na szkolenie dzieci i młodzieży 20 tys. zł, na turniej BiT 30 tys. zł oraz do turnieju SBP 70 tys. zł. Jednakże należy od razu dodać, czego zabrakło w artykule, iż otrzymane kwoty dotacji, za wyjątkiem turnieju SBP, stanowiły 1/6 budżetu klubu na poszczególne zadania publiczne. Reszta potrzebnej kwoty to środki własne klubu. Kwota natomiast otrzymana na turniej SBP, to kwota przeznaczona w całości plus dodatkowe środki własne klubu, na wykup praw do organizacji wspomnianego turnieju. A zatem całość tych środków została przeznaczona dla dobra kibiców żużla, by móc obejrzeć w Gnieźnie zawody żużlowe o tak wysokiej randze, z wieloma wyśmienitymi nazwiskami na torze. Klub z tego tytułu nie osiągnął żadnych korzyści, a niezaprzeczalnym faktem jest to, że dołożył finansowo jeszcze do organizacji wskazanej imprezy sportowej około 10 tys. zł.
  • Koszty utrzymania obiektu. I tutaj niestety nastąpiło pełne niezrozumienie tematu przez autora artykułu.
  1. Po pierwsze należy najpierw wziąć pod uwagę formę prawną funkcjonowania klubu, czy to jest stowarzyszenie, które nie działa stricte zarobkowo, a całość dochodów, które uzyskuje przeznacza zgodnie ze statutem na działalność własną, czy to jest spółka akcyjna, która działa jako firma i jej celem jest uzyskiwanie pozytywnego wyniku finansowego, zarabianie, by móc funkcjonować jak każda firma na polskim rynku. Porównywanie zatem klubu Start Gniezno do ośrodków żużlowych działających w formie spółek akcyjnych jest porównaniem nietrafionym.
  2. Drugim nietrafionym argumentem przedstawionym w artykule jest wskazywanie kosztów utrzymania obiektu, kierownika stadionu, remontów, czy kosztów mediów. Otóż Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji jest gospodarzem stadionu żużlowego, na którym nie tylko funkcjonuje żużel, ale maja również miejsce inne imprezy, jak chociażby organizowane w tym roku WZLOTOWISKO czy coroczna atrakcja dla mieszkańców Gniezna LODOWISKO. Przypisywanie zatem klubowi Start Gniezno roli beneficjenta całości środków jakimi dysponuje GOSiR w zakresie utrzymania stadionu żużlowego, jest dużym nadużyciem i przekłamaniem jasności obrazu. Kierownik stadionu żużlowego jest pracownikiem GOSiR i wykonuje zadania dla tej jednostki organizacyjnej, a nie dla klubu. Utrzymanie obiektu, to cały teren stadionu, a remonty to nie tylko pomieszczenia wynajmowane przez klub. Zatem wskazana kwota 320 tys. zł na utrzymanie obiektu nijak ma się do utrzymania i funkcjonowania klubu.
  3. Po trzecie. Klub GTM Start Gniezno, wynajmuje od GOSiR zarówno pomieszczenia administracyjno-biurowe jak i gospodarczo – warsztatowe. Poza tym opłaca media typu prąd, woda, gaz, w zakresie jaki wykorzystuje na bazie odczytów licznikowych, a także podatki. W sezonie żużlowym 2017 klub poniósł na ten cel koszty w kwocie około 30 tys. zł. Mówienie zatem, że koszty utrzymania klubu ponosi GOSiR jest kolejną nieprawdą i nadużyciem.
  4. Po czwarte. Koszty najmu obiektu za złotówkę. I tutaj kolejne niedomówienie. Otóż klub GTM Start Gniezno, w zamian za udostępnienie stadionu, zgodnie z podpisaną umową ponosi pełne koszty utrzymania toru żużlowego, ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w mieniu lub na osobie, a także ponosi pełną odpowiedzialność i koszty za przygotowanie treningów, zawodów i innych imprez. Klub musi również zgodnie z umową zapewnić wykup ubezpieczenia. W sezonie żużlowym 2017 na ten cel klub przeznaczył około 250 tys. zł. A zatem wskazanie klubu jako beneficjenta kwoty 141 tys. zł wyliczonej na bazie kwot najmu stadionów w Pile i Gdańsku jest nieprawdą, gdyż klub takiej kwoty nie otrzymał, a zdecydowanie większą kwotę wydał ze środków własnych na utrzymanie obiektu, w tym toru żużlowego.

Reasumując i podsumowując całość przekazu o otrzymanych środkach przez Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe Start Gniezno należy stwierdzić, iż wskazana przez portal SportoweGniezno.pl oraz SportoweFakty.pl kwota ponad 800 tys. zł jaką rzekomo pochłonął nasz klub, jest delikatnie rzecz ujmując niezgodna ze stanem faktycznym. Biorąc pod uwagę stan faktyczny można jednoznacznie stwierdzić, za co chcielibyśmy serdecznie podziękować Prezydentowi Miasta Gniezna oraz Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, że klub otrzymał od miasta dotacje w kwocie sumarycznej 350 tys. zł. Natomiast w wyniku podpisanych umów z Gnieźnieńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i partycypacji w kosztach utrzymania stadionu jako całości oraz najmu band dmuchanych i ich eksploatacji, band kinetycznych, współpracy w zakresie funkcjonowania szkółki żużlowej, klub był beneficjentem pomocy w wysokości około 130 tys. zł w głównej mierze przeznaczonych na infrastrukturę stadionową zgodnie z wymogami GKSŻ. Całość daje sumę około 480 tys. zł. Jest to zatem niewiele ponad połowa kwoty wskazanej w artykule.

Przy okazji należy dodać i warto wziąć pod uwagę przy rozdziale miejskich dotacji wartość marketingową jaką wypracował klub dla samorządów oraz swoich sponsorów. Otóż wg firmy PRESS SERVICE i jej specjalistycznych badań, obecność miasta i powiatu Gniezno została odnotowana w 4 888 doniesieniach medialnych. Szacuje się, że informacje mogły dotrzeć do około 291,1 milionów potencjalnych odbiorców, a wartość ekwiwalentu reklamowego wszystkich publikacji osiągnęła wartość 17,38 milionów złotych. A zatem powstaje również pytanie, czy otrzymane przez klub środki z miasta i ich ilość, w stosunku do uzyskanej wartości medialnej i reklamowej, jest dużym wsparciem i czy środki te zostały dobrze zainwestowane. W ocenie klubu korzyść została osiągnięta obopólnie.

Ze sportowymi pozdrowieniami,
Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe Start Gniezno